کاشت مو به روش ترکیبی FIT و FUT

کاشت مو به روش FIT و FUT

در این بخش برای شما عزیزان یک کلیپ از کاشت مو به روش ترکیبی fit و fut را آماده کردیه ایم که در آن به طور کامل شما می توانید انجام یک کاشت موفق بر روی سر بیمار را مشاهده نمایید.
در پست های قبلی در مورد کاشت مو به روش FUT و کاشت مو به روش FIT توضیحاتی خدمت شما ارائه داده ایم که می توانید با کلیک روی متن رنگی این مقالات را مطالعه نمایید.در زیر توضیحات مختصر در مورد کاشت مو به روش ترکیبی FIT و FUT آماده کرده ایم که هنگام تماشای کلیپ به طور دقیق متوجه توضیخات خواهید شد.
با ترکیب هر دو روش کاشت مو (FUT+FIT) ، تعداد تار موی بیشتری کاشته می شود بدون این که پشت سر آسیب ببیند و رد عمل زشتی باقی بماند. در روش ترکیبی معمولا روز اول FUT و روز دوم FIT انجام می شود و در هر روز یک منطقه از طاسی پر می شود. به این ترتیب حداکثر موها در حداقل زمان کاشته می شود یعنی از بانک موی سر حداکثر استفاده می شود.
در روش تركيبى ترمیم مو ها به صورت انتخابى كاشته مى شوند يعنى موهاى با كيفيت خوب ( FUT ) در قسمت مهمتر سر يعنى جلوى سر و مو هاى با كيفيت پايين تر در قسمت بالا و پشت سر ( فرق سر ) كاشته مى شوند .
با استفاده از این تکنیک کاشت مو به روش ترکیبی بیماران عزیز دیگر نیازی به تکرار عمل های جراحی و غیر جراحی نخواهند داشت و فقط با یکبار مراجعه به کلینیک آریا من مشکل طاسی خود را حل می نمایند.

 

 

کاشت موی طبیعی

روش fut

در پیوند مو یا همان کاشت مو  در قسمت های کم پشت و طاس شما می توانید از قسمت هایی که در بدن شما مو دارند استفاده کنید و تار موهای آن قسمت را به نواحی کم مو و طاس منتقل نمایید,به این کار کاشت موی طبیعی گفته می شود.
کاشت مو طبیعی به دو روش FIT و FUTقابل انجام می باشد که کاشت مو به روش FUT با جراحی همراه است و کاشت مو به روش FIT بدون جراحی است.
معمولا روی هر فرد فقط یکی از روش ها یی که در بالا اشاره کردیم را انجام می دهند اما در افرادی که طاسی بیشتری دارند ، می توان از هر دو روش استفاده کرد که به آن کاشت مو به روش ترکیبی نیز می گویند .
در این دو روش فقط در مرحله برداشت گرافت ها تفاوت وجود دارد.
همان طور که در مطالب گذشته به بیان کامل کاشت مو به روش FUT اشاره کردیم توضیح دادیم به کمک جراحی از پشت سر بیمار و در قسمت پر مو که بانک مو نامیده می شود ،یک نوار باریکی از پوست سر را جدا می کنند که به آن ( فلپ ) می گویند. سپس فلپ ها را توسط تیغ های جراحی به گرافت هایی که هرکدام شامل ۱ ، ۲ ،۳ و یا تعداد بیشتری تار مو می باشد ، تبدیل می کنند و پیوند می دهند.
در روش FIT که چون بدون جراحی است گرافت ها از طریق دستگاهی به نام پانچ از قسمت پر مو یا همان بانک مو تهیه می شوند و پیوند داده می شود.
در واقع این دو روش در درمان کم پشتی و طاسی سر در بیشتر کلینیک ها در حال استفاده هستند و در واقع به این دو روش کاشت موی طبیعی می گویند.
محققان بر روی روش های جدید دیگری برای کاشت مو در حال تحقیق هستند که با پیشرفت تحقیق ها و انجام آزمایشات اولیه این روش قابل ارائه می باشد .

ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺁﻟﻮﭘﺴﻲ ﺁﺭﺍﺁﺗﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﻳﺰﺵ ﺳﮑﻪ ﺍﻱ ﻣﻮ

ﺭﻳﺰﺵ ﺳﮑﻪ ﺍﻱ ﻣﻮ

ﺁﻟﻮﭘﺴﻲ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺭﻳﺰﺵ ﻣﻮ ﺁﺭﺍﺁﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺭﻳﺰﺵ ﺳﮑﻪ ﺍﻱ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﮑﻪ ﺍﻱ ﮔﺮﺩ، ﻣﻮﻱ ﺳﺮ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﺮ، ﺍﺑﺮﻭ، ﺭﻳﺶ، ﺳﺒﻴﻞ، ﺑﺪﻥ، ﻣﮋﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻣﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺪﺕ ﺑﻪ ۴ ﻧﻮﻉ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:

ﻧﻮﻉ ﺍﻭﻝ: ﺁﻥ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ) ﻭ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ ﺭﻳﺰﺩ

ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ : ﺁﻥ ﻣﻮﻫﺎﻱ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺮ (ﺩﻭﺭ ﻣﻮ، ﭘﺸﺖ ﺳﺮ، ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺵ) ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺪﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ

ﻧﻮﻉ ﺳﻮﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﺍ «ﺗﻮﺗﺎﻟﻴﺲ» ﻣﻲ ﮔﻮﻳند: ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ، ﻣﻮﻫﺎﻱ ﺍﺑﺮﻭ، ﻣﮋﻩ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ؛ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ (ﻳﻮﻧﻴﻮﺭ ﺳﺎﻟﻴﺲ) ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﮏ ﻣﻮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ، ﻧﻮﻉ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺍﮔﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﺶ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺪﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺷﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﮔﺰﻣﺎﻫﺎﻱ ﺳﺮﺷﺘﻲ (ﺩﺭﻣﺎﺗﻴﺖ ﺁﺗﻮﭘﻴﮏ) ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺪﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺁﻟﻮﭘﺴﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ، ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ۱۲ B ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺁﻟﻮﭘﺴﻲ ﺁﺭﺍﺁﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪﻥ ﺫﮐﺮ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻓﻮﻟﻴﮑﻮﻝ (ﺭﻳﺸﻪ) ﻣﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺰﺵ، ﺭﻳﺰﺵ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺌﻮﺭﻱ، ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﺍﻳﻦ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﺪ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮﺁﻥ ﻫﺴﺖ، ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ، ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ، ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺁﻧﺘﻲ ﮊﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻟﻴﮑﻮﻝ ﻣﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪﻥ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﮐﻪ «ﻟﻨﻔﺴﻴﺖ ﻫﺎ» ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻮﻟﻴﮑﻮﻝ ﻣﻮ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻟﻴﮑﻮﻝ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﻮ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﺩ ﻭ ﺟﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﻮﻳﻲ ﺭﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ.

ﺣﻤﻠﻪ ﻟﻨﻔﺴﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﺴﻞ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. (ﻟﻨﻔﺴﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ﺩﻭﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪﻡ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﻮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻓﺮﺽ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﮊﻧﺘﻴﮑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﺪﺕ ﺁﻥ ﮐﻢ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ.

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ : ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻉ ﻳﮑﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻨﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ «ﺍﺳﺘﺮﺱ» می باشد، ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﻮﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ. ﻳﮑﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖ هستند ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻣﻮﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻮﻫﺎﻱ ﻣﺸﮑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻫﺎﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﻭﻗﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻓﻼﻧﻲ ﻳﮏ ﺷﺒﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﮐﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻟﻮﭘﺴﻲ ﺁﺭﺍﺁﺗﺎﻱ ﺗﻮﺗﺎﻟﻴﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻫﺎﻱ ﻣﺸﮑﻲ ﺍﺵ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻫﺎﻱ ﺳﻔﻴﺪﺵ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻳﮑﺸﺒﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ، ﺭﺍﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ (ﺳﺮﮐﻮﺏ ﮐﺮﺩﻥ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﺍﺳﺘﺮﻭﺋﻴﺪ (ﺁﻣﭙﻮﻝ ﮐﻮﺭﺗﻮﻥ) ﺑﺎ ﺩﻭﺯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﻟﻨﻔﺴﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻏﻠﻂ (ﻏﻠﻈﺖ ﺩﺍﺭﻭ) ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺯﮎ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻏﻠﻂ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. «ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻣﺎﻳﻨﻮﮐﺴﻴﺪﻝ» ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

این مقاله از ﺩﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﺑﻠﻴﻐﻲ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﻣﻮ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ روزنامه «ﺟﺎﻡ ﺟﻢ» برداشت شده است.

http://jamejamonline.ir

تقویت مو های نازک

تقویت مو های نازک

یکی از مشکلاتی که بعضی از خانم ها و آقايان برایشان بوجو می آید نازکی و کم پشتی موی سر می باشد,این مشکل با چند راه ساده قابل درمان و همین طور با انجام چند روش ساده قابل پیشگیری می باشد.

چند دلیل باعث نازک شدن موی سر شما میشود :

1:استفاده از مواد شیمیایی برای شستشو و نرم کننده های غیر استاندارد.

2: استفاده بیش از حد از سشوار و اتوی مو.

3:به طور ارثی و ژنتیكی.

4:این مورد بیشتر در خانم ها رایج است كم‌خونی و اختلال‌های هورمونی.

خوب در بالا اشاره ای به دلایل نازک شدن مو کردیم , شما اگر هنوز دچار نازکی موی سر نشده اید می توانید با رعایت موارد 1 و 2 از نازک شدن موی سرتان جلو گیری کنید.در زیر چند روش برای تقویت موی سر و درمان نازکی مو را برایتان قرار داده ایم:

1:رژیم های غذایی

یکی از مهمترین موادغذایی برای مو ها که کمبود آن حتی به ریزش مو منجرب می شود پروتئین ها هستند پس برای به دست آوردن میزان كافی پروتئین و كمك به ضخیم شدن موهای‌تان در هفته باید مقدار كافی ماهی، گوشت گاو، مرغ، نخود، لوبیا و دیگر حبوبات و انواع و اقسام مواد لبنی مانند شیر، ماست و پنیر نوش‌جان كنید.

مصرف امگا 3 ,ویتامین B , ویتامین E

2:استفاده از ماسک های مو

یکی از قدیمی ترین ماسک های مو که تاثیر خیلی خوبی بر روی موهای نازک دارد استفاده از ماسک تخم مرغ است,برای تهیه ایم ماسک مشا سفیده تخم مرغ را با یک قاشق روغن گیاهی به مدت 10 دقیقه روی موهای سرتان قرار دهید.

تقویت مو های رنگ شده

تقویت مو های رنگ شده

یکی از مشکلاتی که بعد از رنگ کردن موی سر برای افراط پیش می آید ضعیف شدن مو ها می باشد که با چند روش ساده می توانیم از ریزش مو و نازک شدن تار های مو جلو گیری کرد.

تقویت مو های رنگ شده با چند روش ساده امکان پذیر است , در زیر چند روش را برای شما آماده کرده ایم .

1:سعی کنید از رنگهایی استفاده کنید قابل اعتماد باشند و از محصولات دارای استاندارد بهداشتی باشند استفاده نمایید (در واقع مهمترین نکته قبل از رنگ کردن موی سر این بخش می باشد)

2:هفته ای یکبار از نرم کننده برای موهای سرتان استفاده نمایید و بعد از چند دقیقه موهای خود را بشویید.

3:نوک موهای خود را کمی کوتاه کنید.

4:مو های خود را زیاد در معرض نور آفتاب قرار ندهید.

این روش هایی برای شما گفته شد چند نکته ساده بود که با انجام آن بسیاری از مشکلاتی که برای مو های رنگ شده به وجود می آید بر طرف می شود و نیازی به پرداخت هزینه های زیادی برای ترمیم آن نمی باشد.

در مطالب آتی برای شما از روش های سنتی برای تقویت مو مطالب آموزشی قرار خواهیم داد.

ریزش موی سر در آقایان

ریزش مو

ریزش موی سر در آقایان

ریزش مو یکی از بیمارهای پوستی مهم حساب می شود که ممکن است دلایل مختلفی مانند: عصبی , مادر زادی و مشکلات ژنتیکی داشته باشد.این امر در آقایان کمی بیشتر می باشد

مردانی كه دچار ریزش موی سر نمی شوند، احتمالاً هورمون تستوسترون كمی دارند. هورمون مردانه تستوسترون دارای یك مشتقی بنام دی هیدروتستوسترون می باشد كه باعث طاسی سر می شود.

با افزایش سن، موی قسمت های جلو و وسط سر، نازك تر، روشن تر و كوتاه تر می شوند تا جائیكه به سختی می توان آنها را دید.

محلول 2 درصد مونوكسیدیل بنام (راگین)، جریان خون را به سمت موها افزایش داده و ریزش آنها را آهسته می كند، اگر چه باعث رویش موی جدید نمی شود.

داروی دیگر اسپیرونولاكتون است كه جلوی عمل هورمون های مردانه را كه باعث ریزش مو می شوند، می گیرد ولی اگر این دارو بصورت خوراكی مصرف شود باعث كاهش قدرت جنسی و عدم توانایی تولید مثل می شود. اما اگر بصورت محلول2 درصد در الكل برروی پوست سرمالیده شود، ریزش مو را كم می كند.

وقتیكه محلول راگین به همراه محلول اسپیرونولاكتون به پوست سر مالیده شود، بوی نا مطبوعی ایجاد می كند، در نتیجه نبایستی با هم مصرف شوند. برای جلوگیری از ایجاد این بوی بد، می توانید محلول راگین را صبح ومحلول2 درصد اسپیرونولاكتون ( محلول در الكل اتیلیك به همراه پروپیلن گلیسول) را شب هنگام به پوست سرتان بمالید.

ولی اداره غذا و دارو مصرف محلول اسپیرونولاكتون را برای درمان ریزش مو یا حفظ  سلامت موها مجاز نمی داند، در نتیجه در حال حاضر فقط ازمحلول مونوكسیدیل ( راگین) برای درمان ریزش مو استفاده می شود.

مردان و زنان دو هورمون مردانه در بدن خود دارند: تستوسترون و دی هیدروتستوسترون.

تستوسترون برای توانایی جنسی لازم است و باعث ریزش مو نمی شود. ولی در داخل سلول های بدن، تستوسترون به دی هیدروتستوسترون تبدیل می شود كه باعث ریزش مو می شود.

داروی پروسكار (Proscar) كه برای درمان بزرگی پروستات تجویز می شود، مانع تشكیل دی هیدروتستوسترون می شود ولی تا حالا ثابت نشده است كه این دارو از ریزش مو در افراد جلوگیری می كند، به همین دلیل پزشكان در استفاده از آن تردید دارند.

(قسمتی از این مطلب از سایت تبیان برگفته شده است)

ارتباط ریزش مو با تغذیه

ارتباط ریزش مو با تغذیه

ارتباط ریزش مو با تغذیه

مهمترین عامل ریزش مو، می تواند رژیم غذایی نامتعادل باشد.هنگامی که تغذیه فولیکول مو بطور کامل باشد، موی سالم ایجاد می‌شود ولی هنگام تغذیه ناقص این بخش ، سلولهای این ناحیه دچار سوء‌ تغذیه شده و به تدریج می‌میرند و یا وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند. کاهش نمک مصرفی ،‌ حذف یا محدود کردن مصرف اسید چرب اشباع ، کاهش مصرف آجیل ، شکلات ، غذاهای سرخ کردنی و پرادویه و مصرف فراوان آب ، سبزی و میوه تازه می‌تواند در جلوگیری از سفید شدن مو و ریزش آن ، ابتلا به شوره سر و شکنندگی مو مفید باشد.رژیم غذایی باید حاوی انواع مواد غذایی باشد.برای کاهش و درمان ریزش مو، غذای پر پروتئین و آهن کافی، لازم است.همچنین مصرف میوه ها، سبزی های تازه، سالادها و…نیاز است.

استرس:
از دیگر عوامل مهم ریزش مو، استرس، اضطراب، نگرانی و شوک ناگهانی است ،که کاهش و کنترل استرس میتوانید سبب درمان ریزش مو شود.
اگر عوامل محیطی ریزش مو مانند استرس و رژیم غذایی نامناسب را پیدا کنیم،‌ می توانیم با برنامه ریزی درست و با رعایت دستورالعمل های زیر از ریزش مو جلوگیری کنیم.

1- روغن زیتون : استفاده از روغن زیتون برای مو علاوه بر شفاف کردن موها، به رشد موهای جدید هم کمک بسیار زیادی می کند.

سعی کنید قبل از خواب مقداری روغن زیتون به موهای خود بمالید و آن را با پارچه ای (مثل روسری) بپوشانید و بخوابید. فردا صبح موهای خود را بشویید .

اگر چند بار این کار را تکرار کنید، رشد موهای جدید را در سرتان احساس می کنید .

یونانیان قدیم از این روش به عنوان درمان طبیعی ریزش موهای خود استفاده می کردند . این کار سبب حذف باکتری ها از فولیکول های مو می شود که در نهایت منجر به رشد موهای فرد می شود .
هرگز از آب داغ برای شستن تخم مرغ از روی سر خود استفاده نکنید، زیرا در این صورت زرده تخم مرغ بلافاصله سفت می شود
2- روغن بذر کتان : این روغن را برای مدت 5 دقیقه بر روی سر خود به صورت حرکات دایره ای شکل بمالید. بعد از مالیدن اجازه دهید تا روغن برای مدت 30 دقیقه بر روی موهایتان بماند.

راه های جلوگیری از ریزش مو

راه های جلوگیری از ریزش مو

راه های جلوگیری از ریزش مو

برای پیشگیری از ریزش مو ۵ نکته مهم پیشنهاد می‌کنیم که رعایت آنها می‌تواند سودمند باشد:

۱- سعی کنید در برنامه غذایی خود از سبزی‌ها و میوه‌های تازه به مقدار زیاد استفاده کنید. به این منظور خوردن سبزی‌هایی چون کرفس، جعفری، کاهو و اسفناج بیشتر توصیه می‌شود. گفتنی است اسفناج علاوه بر خاصیت تقویت‌کنندگی رنگدانه‌های مو، یک منبع غنی از آهن است که باعث تقویت استخوان‌ها، ناخن‌ها و موها می‌شود. اسفناج به تنهایی در بدن جذب پایینی دارد و باید برای اثرگذاری بیشتر همراه با آبلیمو و یا ماست مصرف شود.

۲- پس از حمام کردن اگر موهای شما خشک و پرحجم می‌شود به جای ژل که باعث خفه شدن مو می‌شود از روغن‌های مفید و سالم گیاهی استفاده کنید. به علاوه به خاطر داشته باشید که هیچ روغنی نباید بیش از ۳ ساعت روی سر بماند و پس از آن باید به خوبی شسته شود.

۳- حنا برای مو، گیاه مفیدی است اما تاثیر خود حنا با شامپوهای آن به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. اگر رنگ حنا به‌ نظرتان ناخوشایند است می‌توانید از گیاهان بی‌رنگ‌کننده استفاده کنید.

۴- سبوس برنج نیز گیاه بسیار مفیدی است که می‌توان از دم‌کرده آن به جای چای برای تقویت موها استفاده کرد.

5 – از تماس گرد و خاک و دود زیاد به موها خودداری کنید که دشمن مو هستند. در پایان نیز توصیه می‌شود در حد امکان به جای شانه پلاستیکی از شانه چوبی استفاده کنید. همچنین تا حد امکان از سشوار استفاده نکنید و درصورت ضرورت، حرارت آن بسیار کم باشد.به علاوه از شانه‌کردن موها در حمام بپرهیزید.

جلوگیری از ریزش مو

جلوگیری از ریزش مو

برای جلوگیری از ریزش مو ۵ نکته مهم پیشنهاد می‌کنیم که رعایت آنها می‌تواند سودمند باشد:
۱- سعی کنید در برنامه غذایی خود از سبزی‌ها و میوه‌های تازه به مقدار زیاد استفاده کنید. به این منظور خوردن سبزی‌هایی چون کرفس، جعفری، کاهو و اسفناج بیشتر توصیه می‌شود. گفتنی است اسفناج علاوه بر خاصیت تقویت‌کنندگی رنگدانه‌های مو، یک منبع غنی از آهن است که باعث تقویت استخوان‌ها، ناخن‌ها و موها می‌شود. اسفناج به تنهایی در بدن جذب پایینی دارد و باید برای اثرگذاری بیشتر همراه با آبلیمو و یا ماست مصرف شود.
۲- پس از حمام کردن اگر موهای شما خشک و پرحجم می‌شود به جای ژل که باعث خفه شدن مو می‌شود از روغن‌های مفید و سالم گیاهی استفاده کنید. به علاوه به خاطر داشته باشید که هیچ روغنی نباید بیش از ۳ ساعت روی سر بماند و پس از آن باید به خوبی شسته شود.
۳- حنا برای مو، گیاه مفیدی است اما تاثیر خود حنا با شامپوهای آن به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. اگر رنگ حنا به‌ نظرتان ناخوشایند است می‌توانید از گیاهان بی‌رنگ‌کننده استفاده کنید.
۴- سبوس برنج نیز گیاه بسیار مفیدی است که می‌توان از دم‌کرده آن به جای چای برای تقویت موها استفاده کرد.
5 – از تماس گرد و خاک و دود زیاد به موها خودداری کنید که دشمن مو هستند. در پایان نیز توصیه می‌شود در حد امکان به جای شانه پلاستیکی از شانه چوبی استفاده کنید. همچنین تا حد امکان از سشوار استفاده نکنید و درصورت ضرورت، حرارت آن بسیار کم باشد.به علاوه از شانه‌کردن موها در حمام بپرهیزید.

درمان های گیاهی برای ریزش مو

درمان های گیاهی برای ریزش مو

درمان های گیاهی برای ریزش مو

ریزش مو دلایل زیادی می تواند داشته باشد که هر فردی اگر دلیل ریزش موهای خود را بداند می تواند از ریزش بیشتر آن جلو گیری نماید در مقاله دلایل ریزش مو می توانید در این مورد اطلاعاتی کسب نمایید.
برای غذا دادن به مو‌ها می‌توان از آب میوه‌های گوناگون مانند آب خیار، آب هلو، آب انگور و غیره استفاده نمود. کسانی که موهای خشکی دارند و دچار ریزش مو می‌شوند، می‌توانند از مخلوط کتیرا و زردهٔ تخم مرغ استفاده کنند. کسانی که موهای چرب دارند به هیچ وجه نباید از زردهٔ تخم مرغ برای تقویت موهای خود استفاده کنند. این دسته از افراد می‌توانند از مورد سبز و آب نخود استفاده نمایند. تقویت مو با روغن های گیاهی را فراموش نکنید.
یکی دیگر از داروهای طبیعی برای تقویت موی سر، استفاده از ماده لزج اطراف تخمه‌های خربزه، طالبی و گرمک است. برای این کار، تخمه‌ها را در دستان خود مالش دهید تا دستان‌تان چرب شود، سپس چربی به دست آمده را به سر خود بمالید و بگذارید یک ساعت بماند و خشک شود. سپس سر خود را با آب ولرم بشویید.
یکی دیگر از مواد غذایی مفید برای موهای سر، آب انگور است. به کسانی که از بستر بیماری برخاسته و دچار ریزش موی شدید هستند، توصیه می‌شود در شبانه روز، سه لیوان آب انگور میل کنند.
کلسترول، باعث کمبود ویتامین «ب» سر می‌شود که این کمبود، ریزش مو را به همراه خواهد داشت. چربی خون در اطراف پیاز مو جمع شده و مانع تنفس و تغذیه آن می‌گردد. بنابراین خوردن و مالیدن این ویتامین و مواد حاوی آن از جمله سبوس گندم و جو، پوست چلتوک برنج، نان‌های پخته شده با آرد سیاه و همچنین ماء‌الشعیر، به جلوگیری از ریزش مو بسیار کمک می‌کند.

عشایر ایران یک روش بسیار جالب برای تقویت موی سر دارند که به این صورت است: یک خیار درشت و آبدار را که کامل رسیده و پوست آن زرد شده است را بردارید و آن را به طور عمودی به دو قسمت برش بزنید. سپس مقداری جوی پوست‌نکنده را در وسط خیار فرو برید، به طوری که جو‌ها از آب خیار استفاده کرده و روئیده و جوانه بزنند. سپس خیار را با جو و جوانهٔ آن خشک کرده و بکوبید. مقداری از آن را خورده و با بقیهٔ آن، سر خود را بشوئید. این جو‌ها سرشار از ویتامین ب و دیگر املاح بوده و برای تقویت موهای سر بسیار مفید است.
علت دیگر ریزش موی سر، کندی جریان خون در پوست کف سر است. برای جلوگیری از این نوع ریزش مو، باید از موادی استفاده نمود که تحریک کننده بوده و موجب افزایش گردش خون می‌گردد. برای استفاده از این گیاهان، باید از متخصص و پزشک کمک گرفت و تست انجام گیرد تا حساسیت داشتن و یا نداشتن به آن گیاه یا دارو مشخص گردد. در صورت عدم حساسیت، شستشوی سر با جوشاندهٔ برگ انجیر و استفاده از شیرهٔ آن بسیار مفید می‌باشد. این جوشانده به این روش تهیه می‌گردد که، یکی دو برگ انجیر را جوشانده و در شیشه‌ای می‌ریزیم. سپس کمی از آن را برداشته و فقط موی سر را با آن خیس می‌کنیم. دقت کنید که از این جوشانده روی پوست صورت و بدن شما نریزد. برس کشیدن و مالش پوست سر نیز مفید است، به شرط آنکه پوست سر ملتهب نبوده، غدد زیر پوست کمبود مواد معدنی نداشته و خراب نشده باشند.
شستشو و تمیز نگه داشتن موی سر نیز در بهبود جریان خون سر و تنفس مو، بسیار سودمند است.
روغن بذر کتان سبب تحریک فولیکول های مو می شود و با افزایش گردش خون در پوست سر، شرایط را برای رشد موها فراهم می کند. روغن این گیاه سرشار از ویتامین است که به ترمیم پوست سر هم کمک می کند.

3- تخم مرغ : زرده تخم مرغ را از سفیده آن جدا کنید و آن را بر روی پوست سر خود بمالید. اجازه دهید زرده تخم مرغ برای مدت 20 دقیقه روی سرتان بماند. سپس سر خود را با آب سرد شستشو دهید. هرگز از آب داغ برای شستن تخم مرغ از روی سر خود استفاده نکنید، زیرا در این صورت زرده تخم مرغ بلافاصله سفت می شود.

استفاده از تخم مرغ برای مو، درمانی عالی برای موهای نازک است، زیرا این مواد مغذی سریعا جذب فولیکول های مو می شود و سبب رشد موها می شود و از ریزش موها جلوگیری می کند .

4- سرکه سیب : نصف فنجان آب گرم را با نصف فنجان سرکه سیب ترکیب کنید و با آن موهای خود را شستشو دهید.
سعی کنید پس از شامپو زدن موهای خود را با سرکه شستشو دهید. همچنین می توانید هنگام آب کشی موهای خود، از سرکه استفاده کنید.

سرکه سبب بازگرداندن سلامتی موها می شود و از شکنندگی موها جلوگیری می کند. همچنین با افزایش گردش خون در مویرگ ها، به رشد موها کمک می کند.