روش FUT

دسامبر 18, 2015
روش fut

کاشت مو به روش FUT

کاشت مو به روش FUT   به طور کلی این روش از چهار مرحله تشکیل می شود: برداشت مو از ناحیه اهدا کننده، آماده سازی گرافت، […]