ژل اتولوگ PRP

ژانویه 2, 2016
درمان موضعي زخم هاي مزمن

كاربرد پی آر پی در درمان زخم هاي مزمن

 كاربرد پی آر پی در درمان زخم هاي مزمن زخم هاي پاي ديابتي يكي از عمده‌ترين مشكلات پزشكي، اجتماعي اقتصادي در بسياري از كشورها هستند. تقريبا […]