کاشت مو به روش FIT

آوریل 25, 2016
روش fut

کاشت موی طبیعی

در پیوند مو یا همان کاشت مو  در قسمت های کم پشت و طاس شما می توانید از قسمت هایی که در بدن شما مو دارند […]
دسامبر 27, 2015
پیوند مو طبیعی

پیوند مو

پیوند مو آرایش و چگونگی ترکیب موهای هر فرد یکی از مهمترین عامل زیبایی در چهره آن فرد محسوب می شود به طورکلی بیش از نیمی […]